σδφσφσδφσδφφσ
Μουσικοπαιδαγωγική αγωγή
Το τμήμα Μουσικοπαιδαγωγικής Αγωγής αφορά τις τρυφερές ηλικίες του Παιδικού Σταθμού και είναι ένας ευχάριστος και δημιουργικός τρόπος να φέρει σε επαφή τα παιδιά με το μαγικό κόσμο της μουσικής.
Αθλητική προπαιδεία
Το τμήμα Αθλητικής Προπαιδείας είναι ένα αθλητικό πρόγραμμα κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά μαθαίνουν τεχνικές των αθλημάτων σε συνδυασμό με γενικότερες κινήσεις.
δφδφδφδφδφ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!


Λίγα λόγια για το κουκί και το ρεβύθι

Ο βρεφονηπιακός σταθμός «Το Κουκί και το Ρεβύθι» έχει σαν στόχο την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, ηλικίας από οκτώ (8) μηνών έως και τεσσάρων (4) ετών , μέσα από προγράμματα Προσχολικής Αγωγής, που βασίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη κάθε παιδιού στον ψυχοκινητικό, κοινωνικο-συναισθηματικό, ηθικό, αισθητικό και νοητικό τομέα, καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του παιδιού μέσα από μια δημιουργική, σύγχρονη, ρεαλιστική και ελκυστική Προσχολική Εκπαίδευση.

  • Η ενεργητική, βιωματική και συνεργατική εκπαιδευτική, το παιχνίδι ως κύριο είδος «προνομιούχου» μάθησης, οι τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης, καθώς και το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες του Παιδικού Σταθμού «Το Κουκί και το Ρεβύθι».
  • Η εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης, η διαρκής επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού, η υποστήριξη και ανατροφοδότηση των προγραμμάτων και η αποτίμηση του Εκπαιδευτικού έργου, έχουν στόχο τη συνεχή ωφέλεια των παιδιών και των οικογενειών τους.
  • Υιοθετώντας την άποψη πως η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της Εκπαίδευσης, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας και γενικευμένη αρχή της, λειτουργούμε το «Κουκί και το Ρεβύθι» σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ανάγκη για ομαλή και πολύπλευρη ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Το προσωπικό μας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό μας;
Καλέστε μας!